Informatie over Grolloo, Herinneringscentrum kamp Westerbork, radiotelescopen, etc. is terug te vinden op de pagina's achtergrondinformatie wandelroutes.Openluchtmuseum "Ellert en Brammert" Schoonoord


ellertbrammertIn Schoonoord in de streek van het Ellertsveld herleeft het verleden van Zuidoost-Drenthe. In het openluchtmuseum "Ellert en Brammert" is een unieke verzameling huisjes en hutten uit lang vervlogen tijden bijeengebracht. Er zijn een oude dorpsherberg, een tolhuis, een veenderijtje en plaggenhutten met schuurtjes die deels in de grond zijn gebouwd. Ook zijn er een typische keienklopperij, een oud schooltje, een dorpsgevangenis, een smederij, een timmerwerkplaats uit 1900, een prachtige Saksische boerderij en natuurlijk is er een grote schaapskooi waarin Drentse schapen zijn ondergebracht.

In het openluchtmuseum worden diverse demonstraties verzorgd tussen 10.00 - 16.00 uur.

Het sieraden maken en weven op een antiek weefgetouw op elke maandag en dinsdag. De demonstratie pottenbakken vindt plaats op dinsdag, woensdag en donderdag. Een bomenzagerij is elke woensdag in bedrijf. In de weekends wisselende demonstraties. Staatsbosbeheer verzorgt een doorlopende dia-voorstellling. Er zijn diverse exposities waaronder een grote geologische verzameling fossielen, gesteenten, ertsen en mineralen.

Een speeltuin en kinderboerderij zijn ook aanwezig.

Bezoekt de oude Drentse Herberg. Men ontvangt u hartelijk en gastvrij. De herberg staat het gehele jaar voor u open, waarin men graag uw koffietafel, partijen, bruiloften, recepties, personeelsfeestjes of reünies verzorgt.

Zet de klok voor een paar uurtjes een eeuw terug: in het Openluchtmuseum "Ellert en Brammert" in Schoonoord!

^terug

 


Örvelt (Orvelte)


‘UIT TURF, JENEVER EN ACHTERDOCHT heeft Onze Lieve Heer de Drent gewrocht', zo luidt een oud gezegde. Maar dat was in voorbije en armoedige tijden. De rijkdom aan, rust en ruimte in de natuur en de gastvrije openheid van de inwoners maken het hedendaagse Drenthe aantrekkelijk voor velen.

Orvelte, een actief museum
Een van de boeiende attracties is het in oude stijl gerestaureerde museumdorp Orvelte. Werken en leven van vroeger zijn hier vastgelegd in rustieke gebouwen, gegroepeerd rond het centrale dorpsplein, de brink. De rietgedekte boerderijen in dit historische dorp behoren tot de oudste bewaard gebleven parels van Saksische bouwkunst. De straatjes en erven zijn geplaveid met oude klinkers en zwerfkeien. Orvelte is een (bewoond) museum in de open lucht. Maar zonder de vaak bijbehorende saaiheid. Integendeel, in en rond de eeuwenoude panden kunnen jonge en oudere bezoekers delen in de levendige ambachtelijke bedrijvigheid van toen. Want in monumentaal Orvelte werkt de historie in het heden!

'Toen' leeft hier nu volop
Nieuwsgierige bezoekers vinden hier 's zomers dagelijks voor 'elk wat wils'. Uw verrassende ontdekkingsreis voert bijvoorbeeld langs: de dorpsbrink (het dorpshart voor bijzondere themadagen, folkloristische groepen, speciale markten, theatervoorstellingen, enz.) de kleine, maar unieke zuivelfabriek uit 1899 in bedrijf zijnde ambachtelijke bedrijfjes, zoals klompenmakerij, smederij, houtzagerij, karakteristiek tolhuis, enz. kachel- en slagersmuseum, leuke 'Ot en Sien' winkeltjes en galerieën schaapskudde en -kooi, de paardentram en nog veel meer. Het originele Drentse boerencafé en het ruime restaurant laten de gasten sfeervol bijkomen van hun zwerftocht door een boeiend verleden. (Voor we het vergeten: enkele panden in het dorp zijn privé-bezit, respecteert u de privacy van de bewoners a.u.b.)

We heten u van harte welkom
Maar die turf, jenever en achterdocht dan? Wel, de turf vindt u verspreid in het dorp, de borrel wordt geschonken in het gemoedelijke dorpscafé en de achterdocht is allang ingewisseld voor gulle drentse gastvrijheid.

^terug

 


Langs de Hondsrugfietsroute

hunebedKeer terug naar de prehistorie; expositie over hunebedden, wisseltentoonstellingen, erfgoedwinkel, kleincafé, kinderspeelhoek, video- en diapresentatie.
Geopend: Maandag t/m Vrijdag 10:00 - 17:00
Zaterdag, Zondag en feestdagen 13:00 - 17:00
Adres: Bronnegerstraat 12, Borger

Expositieboerderij Versteend Leven
Bekijk hier mineralen, fossielen, schelpen en prachtige sier- en edelstenen uit de gehele wereld. Vrij Entree.
Geopend: 1 April t/m 31 Oktober iedere dag 10:00 - 17:00
Adres: Alinghoek 7, Drouwen

Telefoonmuseum

In het Recreatiepark Drouwenerzand prsenteert het Telefoon Museum Godlinze de historie van de telefon en alles wat daarmee samenhangt, bijvoorbeeld de bovengrondse luchtijnen.
Een interessant onderdeel vormt het postkantoortje met een centraalpost die ten behoeve van de abonnee bediend werd door de kantoorhouder. Daarnaast toont het museum een groot assortiment telefontoestellen met neven-apparatuur, het lokaal batterij- en centraal voeding-systeem met een hele vroege eindcentrale. Ook ziet u apparatuur uit de periode van de centrale radio DRO.
Openingstijden:
Periode van april tot oktober dinsdag t/m zondag 11.00 - 17.00 uur.
Herfst- en kerstvakantie dinsdag t/m zondag 13.00 - 17.00 uur.
Groepen (vanaf 15 personen) gehele jaar op afspraak.
Toegangsprijzen: volwassenen €1,60, kinderen 4-12 jaar €0,95, kinderen 0-3 GRATIS, 65+ €1,40.
Groepen (vanaf 15 personen) met rondleiding dor een gids €2,25 p.p.
Basisonderwijs €0,70
Lesbrieven €0,15

^terug

 


Het unieke Balloërveld


balloerveldTen oosten van Assen, net iets boven Rolde ligt het prachtige, 367 hectare grote Balloërveld. Het is een hoog plateau tussen de stroomdalen van het Loonerdiep en het Rolderdiep, begrensd door lager gelegen graslanden. U kunt er volop genieten van de gevarieerde flora en fauna. Op de heide en in de zandverstuivingen leven veel diersoorten die kenmerkend zijn voor deze biotopen. Bijzonder waardevol zijn de circa veertig grafheuvels op het veld, die dateren uit de periode van de steentijd tot de ijzertijd. Ook zijn er duidelijke sporen zichtbaar van prehistorische akkercomplexen (Celtic fields) en middeleeuwse karresporen.

Informatiecentrum Balloërveld
Over het Balloërveld valt veel te vertellen. In het Informatiecentrum komt u alles te weten over de sporen uit het verleden, de bijzondere natuur en de schaapskudde. De expositie is gratis te bezichtigen. Het gebouw is toegankelijk voor mindervaliden met rolstoel en er is een aangepast toilet aanwezig. Bij binnenkomst ziet u een algemene inleiding met een videofilm. De expositie heeft drie thema's, interessant voor oud en jong.

^terug

 

De Anloo Fold


AI zo'n twintig jaar grazen er Schotse Hooglanders op natuurterreinen in het stroomdal van de Drentsche Aa. Deze runderen behoren tot de Anloo Fold (fold = kudde). Deze voor Drenthe unieke veehouderij specialiseert zich in het houden van dit imposante runderras. De Anloo Fold is in opbouw. De kudde zal over een paar jaar permanent zo'n honderd dieren tellen.

^terug

 


Pinetum 'Ter Borgh'


Het pinetum 'Ter Borgh' ligt tussen de dorpen Anloo en Eext aan de zuidkant vande Boswachterij Anloo .
Het pinetum ligt in een gemengd bos dat in de jaren 1922-1930 is aangeplant met hoofdzakelijk lariks, fijnspar, grove den en beuken. Langs de lanen van het bos staan Amerikaanse eiken. Het gevarieerde bos wordt afgewisseld met vennen en heidevelden. In 1953 werd door de familie Everts het initiatief genomen om een coniferencollectie aan te planten. Naar ontwerp van Ger Bootsman is een aantrekkelijk wandelpark ontstaan waar men kan genieten van de grote verscheidenheid in kleur en vorm van de diverse coniferen. De meeste bomen in het pinetum zijn voorzien van een etiket met daarop de Nederlandse naam, de wetenschappelijke naam en het land van herkomst.
Het woord pinetum komt van de wetenschappelijke naam Pinaceae (dennenfamilie). Een pinetum is een verzameling van houtige gewassen, die tot de naaktzadigen behoren. De belangrijkste hiervan zijn de coniferen en die komt u tijdens een wandeling volop tegen.

^terug

 


Het Groote Zand


Wetenswaardigheden van het Groote Zand
Het gebied is sinds 1983 eigendom van de Stichting 'Het Drentse Landschap', die hier een zorgvuldig beheer uitoefent om dit gevarieerde, heuvelachtige heidegebied in stand te houden. Dit natuurreservaat is in meerdere opzichten een bijzonder gebied.
Het Groote Zand is een voonnalig stuifzandgebied. Een restant hiervan bevindt zich in het midden van het terrein. Het reservaat kent open gebieden met natte en droge gedeelten. We vinden er stuifzand, heide, bos, vennetjes en begroeide veen- kommen. Op veel plaatsen komt een ondoorlatende keileemlaag in de on dergrond voor, waardoor zelfs hogere gedeelten soms zeer vochtig zijn.
Ongeveer 125 ha heide en bos is ingerasterd als schapenterrein. De eigendommen van Stichting 'Het Drentse Landschap' en die van Staatsbosbeheer vormen samen één grote beheerseenheid.
Het Groote Zand vormt in landschappelijk opzicht een belangrijke overgangszone tussen het open weidevogelgebied van Geelbroek en de boswachterij Hooghalen.
De zandverstuiving
Het Groote Zand zoals we dat nu kennen is een voormalig stuifzandgebied. De resten hiervan kunnen we nog steeds in het terrein terugvinden. De stuifzanden zijn geheel door toedoen van de mens ontstaan. Nadat de oorspronkelijke bossen (de oerwouden) geleidelijk waren gekapt, hetgeen reeds in het stenen tijdperk aanving, veranderden deze geleidelijk in open heidevelden. Zo zijn de eens onmetelijke Drentse heidevelden ontstaan. Als strooisel in de potstal werden vroeger heideplaggen gebruikt die, vermengd met de schapenkeutels als bemesting voor de akkers, de essen dienden. Door de groei van de bevolking nam de vraag naar mest voor de akkers toe. Door overbeweiding van de heide, het te vaak branden of te diep en te veelvuldig steken van plaggen, kreeg de wind hier en daar vat op het zand; de zandverstuivingen ontstonden. De grootste uitbreiding kregen de zandverstuivingen in de 19de eeuw. Provinciale verordeningen dwongen de eigenaren van de grond het stuifzand vast te leggen door b.v. bosaanplant. De hoge kosten die dit met zich meebracht deed vele eigenaren besluiten hun bezit te verkopen. Staatsbosbeheer, dat in 1899 de bebossing van zandverstuivingen ter hand had genomen, kon zo in de 20-er en 3O-er jaren grote eigendommen verwerven.

^terug