Groller veld- en esroutes

De Grollerroute - 4,3 km


Deze route loopt door het dorp. In de beschrijving wordt aandacht besteed aan de huidige situatie, maar ook aan hoe het vroeger is geweest. Het is de kortste route, maar met het boekje in de hand wordt deze wandeling een spel van herkenning. De gedachten dwalen eenvoudig af naar een periode waarin paard en wagen door de Hoofdstraat gingen. De tram verdwijnt net uit het zicht, een rookpluim achterlatend, welke langzaam optrekt tussen de boerderijen aan de Voorstreek. Er was eens........, maar het is er gelukkig nog. De rust in Grolloo en omgeving. De huidige tijd is misschien een jachtige tijd, in het verleden kende men ook de harde werkelijkheid. Waarom er in een deel van Grolloo nog oude Saksische boerderijen staan en in een ander deel niet meer, alles wordt duidelijk bij het lezen van de achtergrondinformatie.

^terugNoorderesroute - 8 km


De naam zegt het al, een route over de Noorderes. Grolloo is een esdorp. Met een es in het noorden en een es in het zuiden. De noorder- en zuideres liggen aan weerszijden van wat eens de Heerweg van Groningen naar Coevorden heette. Nu Rolder-, Hoofd-, en Schoonloƫrstraat. Vanwege de geografische ligging kent Grolloo geen ooster- of westeres. Zie hiervoor onder "kaarten".<br />De noorderesroute neemt in een lus een gebied richting Papenvoort mee. Duidelijk zichtbaar wordt hoe de ontginning en de latere ruilverkaveling, daar waar op oude kaarten wordt gesproken over "wildernisse en heyden" nu strakke percelen akkerbouw zijn ontstaan. Dichtbij Papenvoort loopt u langs het Anderse diep. Weliswaar is het diep thans gekanaliseerd, de weilanden aan weerszijden van dit diep liggen hier al vele eeuwen. Deze weilanden vindt u terug op de kaart van 1650 en waren bereikbaar via de Oostermaetsdiek, een zandweg in het verlengde van het Oostereind. De huidige weg wordt thans in zijn geheel Oostereind genoemd. Waren de hogergelegen esgronden bestemd voor de akkerbouw, de "madelanden" langs de verschillende waterlopen rond het dorp fungeren nog immer als weideland.
Aan de noord- en westzijde van de route loopt u nagenoeg over de rand van de oude esgronden. Aan de oostzijde markeren de bossingels de oude esrand. Aan de westzijde liggen nog de oude wallen, welke de es moesten beschermen tegen het stuifzand. Meer hierover vindt u uiteraard in de beschrijving.

^terugWesterveldroute - 6 km


Deze route loopt via de camping Berenkuil naar een stuk schitterende natuur, deels particulier bezit en deel in eigendom van Staatsbosbeheer. Deze strook natuur is het restant van wat eerst een onontgonnen gebied ten westen van Grolloo was. De schaapherder ging met zijn schapen het Westerseveld op. Dit Westerseveld liep tot aan het Amerdiep. Een gebied met heide, veen en zandverstuivingen. De waardevolle stukjes natuur waren ten tijde van de ontginning waardeloze, niets mee te beginnen, stukken wildernis. Als je goed kijkt kun je nog zien hoe de percelen ter ontginning zijn uitgegeven. Vanaf het dorp is een waaiervorm richting Amen te herkennen. De percelen lopen dan ook, van oorsprong, allemaal taps toe. Het zelfde is heel duidelijk waar te nemen met de ontginningspercelen rond Rolde, waar de kerktoren een duidelijk uitgangspunt was.
Een deel van het oude kerkepad is nog bewaard gebleven. Volgens overlevering gingen enkele rijke boerenfamilies uit Amen langs deze weg in Grolloo ter kerke. Langs dit pad waren de madelanden (groenlanden) langs het Grolloƫr- en Amerdiep te bereiken. Op de kaart van 1650 is te zien dat deze weidelanden een verbinding vormen tussen de dorpen.

^terugZuideresroute - 6,7 km


De Zuideresroute volgt een redelijk deel de contouren van de oude es. In het westen loopt u langs het diepje. Voor de es is het van belang dat het water goed kan worden afgevoerd. De es van Grolloo voert het water af naar twee stroomgebieden. Aan de westzijde naar de Drentse Aa en aan de oostzijde naar de Hunze. Via de plaats waar jaarlijks het traditionele paasvuur wordt gehouden loopt u door een bosje richting de N376, welke op de kaart van de zuideres Heerewech na Coevorden en Scharlo (Schoonloo) wordt genoemd. Op deze kaart is dit bosje terug te vinden als de weg ten noorden van de Huysinge Camp.
Het Grollerholt is ook in deze route opgenomen. De betekenis van het Grollerholt als bestuurscentrum is op een mededelingenbord in het holt te lezen. Langs de oostzijde van de es loopt u langs het bosgebied De Moere. Deze naam is afkomstig van de Fam. Van der Moer, die een landhuis met de naam De Moere hebben gebouwd op wat toen nog heidegrond was. Over de huidige ontwikkelingen rond De Moere valt te vertellen dat de voormalige zandzuigerij zal worden omgebouwd tot het Natuurpark Grolloo. De kleine zandwinning is sinds enige jaren particulier bezit en opengesteld als recreatieplas "De Kleine Moere". De route leidt u terug naar Grolloo. Met de beschrijving in de hand kunt u zich voorstellen wat de twee grote dorpsbranden in dit gedeelte van het dorp aan veranderingen teweeg hebben gebracht.

^terug