inhoud

Groller wandelroutes LAW's

 

 


Veld-, hei, bos- en beekroute - 14 km


Vanuit Grolloo leidt de route u naar de zuid-westelijk gelegen staatsbossen. De route loopt langs vennetjes en langs grotere veengebieden, zoals het Grolloërveen. De 14 km route buigt af in de richting van de Ieberenplas, een bekende zwemplas, uitermate geschikt voor kleine kinderen. 's Zomers is het erg druk op het brede strand. Maakt u de wandeling in de zomer, dan kunt u gebruik maken van de kiosk. Hier zijn tevens toiletten aanwezig. Via de natuurcamping Het Uteringskamp loopt u richting Schoonloo. Hier kunt u eventueel terecht bij de diverse horeca. U komt door de Strubben, een oud en mooi stukje natuur, hetgeen in het verleden moest zorgen voor het zogenaamde geriefhout. Door de ruilverkaveling Grolloo-Schoonloo loopt de route naar het Grollerholt. Dit oude bestuurscentrum is zeker een bezoekje waard. De daar aanwezige informatieborden geven tekst en uitleg over de geschiedenis van dit uniek stukje Drenthe. Van hieruit loopt u richting Grolloo en ziet in de Vredesboom, het eindpunt van de route.Veld-, hei, bos- en beekroute - 23 km


Daar waar de 14 km route afslaat naar de Ieberenplas gaat de lange route via een zandspeelplaats en speelweide langs nog meer schitterende natuur- en cultuurlandschappen naar het oude dorp Elp. In Elp treft u naast fraaie dorpsgezichten ook enkele horecabedrijven aan. U verlaat Elp om in de richting van het stroomgebied van de Elperstroom te lopen. Hier probeert men om van de moderne landbouwgronden zo geruisloos mogelijk over te gaan naar een terrein waar men de vroegere graslanden, de madelanden, nog in de oude staat kan zien. Door de waterstand in dit gebied op te hogen probeert men deze oude staat te behouden. Bent u dit gebied gepasseerd dan rest nog een stuk zandverstuiving met jeneverbessen alvorens u Schoonloo in wandelt. In Schoonloo sluit de route weer aan op de korte route.
Drouwener- en Gasselterveldroute - 15 km

 
Vanaf de Vredesboom gaat u langs de kerk over de es richting het natuurgebied De Moere. U doorkruist dit gebied en steekt het Anderse diep over. Langs een schitterend heideterrein bereikt de route het Meindersveen, een particuliere natuurcamping. De route loopt over de camping en kruist de weg Rolde-Borger. U passeert het enige restaurant op de route, loopt hier achterlangs richting het Internaat Papenvoort. Na wederom de weg Rolde-Borger gekruist te hebben leidt de route u via het bos naar het Anderse diep. Via schouwpaden loopt u weer in de richting van Grolloo. Door het Oostereind komt u dan uiteindelijk aan bij de Vredesboom.Drouwener- en Gasselterveldroute - 23 km


Na het restaurant op Papenvoort loopt de lange route via grote hei- en veengebieden richting het Drouwenerveld. Enkele grafheuvels wijzen op een ver verleden. Een eindje verder vindt u het graszoden bedrijf dat landelijke bekendheid heeft gekregen door het leveren van graszoden aan de Arena, de voetbaltempel van Ajax. Van Drouwenerveld naar Gasselterveld kunnen we genieten van mooie doorzichten, oude lanen, bospercelen afgewisseld met stukken landbouwgrond. Onderweg vindt u vele picknickmogelijkheden. Achter Papenvoort aangekomen loopt u een deel van de Bos- en Beekroute. Langs het schouwpad en later het fietspad loopt u naar Papenvoort. We steken de weg Rolde-Borger over en over nog een stuk schouwpad langs het Anderse diep komen we uit op een asfaltweg, waar we aansluiten op de korte route en zo Grolloo bereiken.Broekstreekroute - 11 km


Langs de Berenkuil lopen we naar Vredenheim. Ondertussen wijst de beschrijving u op vele zaken die u in het landschap kunt herkennen. Ook het natuurpad van de Berenkuil is de moeite van het lopen waard. Via een schouwpad komen we in een gebied de Holtens genaamd. We lopen langs het stroomgebied van de Drentse Aa. De lange route slaat af richting Ekehaar. De korte route volgt het fietspad, langs Cottage Garden (een bezoekje waard), richting de Amerweg. Deze weg overstekend en de ruilverkavelingsweg volgend leidt de wandelaar naar het Kerkepad. Dit pad loopt naar Grolloo en via nog wat schouwpaden loopt u aan de zuidkant Grolloo binnen. Al gauw ziet u de Vredesboom en zit ook deze tocht er op.Broekstreekroute - 21 km


U verlaat de korte route over een schelpenpad richting Ekehaar. Vervolgens brengt de routebeschrijving u naar het Rolderveld. In het natuurgebied Klaas Steen vindt u naast de hei ook hier grafheuvels. Eenmaal dit terrein verlaten loopt de route langs verschillende waterlopen naar Ekehaar. U loopt langs een café-restaurant en pakt een klein stukje Ekehaar mee op de terugweg naar Grolloo. In deze route is een deel van de Acht van Amen opgenomen. Deze wandelroute loopt over de es van Amen en Ekehaar en langs de oude bedding van het Amerdiep. Wanneer u dan langs het gekanaliseerde Amerdiep in de richting van het Kerkepad loopt ziet u het verschil in landschap. Misschien niet zo mooi, maar in de jaren zestig van de vorige eeuw was herinrichting een noodzakelijk kwaad. Landbouw was onmogelijk geworden op de inefficiënte kleine drassige percelen. Bij het begin van het Kerkepad vervolgen we het spoor van de korte route richting Grolloo.Bosrand- en sterrenroute - 11 km


We verlaten Grolloo richting Elp. Aangekomen bij het staatsbos lopen we zo veel mogelijk langs de bosrand. We komen uit in het gebied Halkenbroeken, sinds vele eeuwen een weidegebied. De 11 km route verlaat het fietspad om langs het schouwpad van het Amerdiep ter hoogte van het Heilig Bos dit diep te verlaten en een route te volgen langs de oude Grollerwal, de grens van wat eens de Groller Marke was. De betekenis van deze houtwallen is in de beschrijving bij de routes terug te vinden. De schitterende oude bomen zijn een lust voor het oog. De route loopt net niet langs Dove Wander, de grenssteen van de de Marken van Hooghalen, Zwiggelte, Amen en Grolloo. Om langs bosranden te lopen leidt de route de wandelaar langs de vele venen die de boswachterij Grolloo-Schoonloo rijk is. Voor dat men Grolloo inwandelt voert de route nog even langs de plaats waar men jaarlijks het paasvuur ontsteekt. Via de Schoonloërstraat en de Hoofdstraat vinden we dan de Vredesboom terug.Bosrand- en sterrenroute - 15 km


Om de sterren in de sterrenroute te zien moet men de 15 of 24 km route wandelen. De langere routes laten de Grollerwal en het Heilig Bos links liggen. Via het staatsbos loopt de 15 km route naar de ingang van het voormalige kampterrein van kamp Westerbork. Het terrein is heringericht. Er is veel informatie te lezen. Vele banken nodigen uit om even te gaan zitten. 102.000 sterren kunt u tellen op de appelplaats, terwijl op de achtergrond de radiotelescopen naar de sterren turen. De route leidt langs het monument naar Dove Wander. Vervolgens loopt de route een klein stukje op met de 11 km route. Voor het Grolloërveen scheiden de routes weer van elkaar. De 15 km route doet na het Grolloërveen het Uteringsveen nog aan, althans we lopen er langs. Langs het Grolloërdiep kome we uit bij de plaats waar jaarlijks het paasvuur wordt ontstoken. Hier volgens we de 11 km route naar het eind van de tocht.Bosrand- en sterrenroute - 24 km


Waar de 15 km naar het voormalig kampterrein gaat, gaat de langste route eerst via het grote Hingsteveen in de richting van camping Dianaheide. Hier is ook een restaurant, maar even verder kunt u eventueel ook gebruik maken van het restaurant in het Herinneringscentrum. Beide passeert u op een kleine afstand. Op de route naar het herinneringscentrum kruist u het Bospad en Melkwegpad, twee leerzame routes voor jong en oud. Ter hoogte van de zandspeelplaats vindt u buiten de picknicktafels ook een toiletgebouw. Van hieruit gaan we richting voormalig kampterrein. U komt ook langs een verzetsmonument. Het kampterrein is hierboven reeds beschreven. Na het terrein gaat de route in zuidelijke richting. U maakt kennis met natuur in wording. De Holmers wordt heringericht. Uitgebreide informatie is te lezen op het infobord. Hier maakt de mens dus natuur. Iets wat in de ogen van deze schrijver een geldverslindende bezigheid is. Dit geld kan men beter besteden in het behouden van. We kennen in Nederland praktisch allen maar gecultiveerde natuur. Het landschap is in vele eeuwen door mensenhanden vormgegeven. Gevoed door een economische noodzaak. Het gebied de Holmers kan men dus gaan zien als een natuurtuin. Ondertussen is de route dit gebied al voorbij en heeft zich aangesloten bij de route van 15 km, om zo Grolloo weer te bereiken.Rondje Papenvoort - 11 km


De kortste route is geheel over verharde wegen en dit maakt het mogelijk dat ook jonge kinderen meekunnen, hetzij in de wandelwagen, op hun fietsje of wandelend. Voor wie de langste route misschien net iets te lang is, biedt de 21 kilometer route een uitkomst. De iets meer geoefende wandelaar kan kiezen voor de 26 kilometer. Alle routes brengen de wandelaars naar het stroomdallandschap van het Anderse Diep, van Grolloo dus richting Papenvoort. De korte route loopt langs het Rolder Veld, Vredenheim, terug naar Grolloo.Rolderveldroute - 21 km


Deze route brengt de wandelaar naar het stroomdallandschap van het Anderse Diep, van Grolloo dus richting Papenvoort. Hier volgt men het Anderse Diep langs de linkerzijde naar Rolde, onder Rolde door richting Amen en dan retour Grolloo. Een relatief klein deel van deze route is onverhard, maar goed begaanbaar.
 
 Rondom Rolde Route - 26 km


Een zwaardere route is de langste van de serie Rondom Rolde, bij droog weer geen probleem, maar in het andere geval zal men hier en daar de plassen moeten ontwijken. Echter maakt de route dit ruimschoots goed, daar de zandwegen rechts van het Anderse Diep, de route van Anderen naar Rolde, de hunebedden, Balloërkuil en de weg via Nijlande, aanzichten bieden die meer dan de moeite waard zijn. Terug langs het rustgevende Amerdiep, over het wijdse Vredenheim, naar het startpunt van de route, het rustieke Grolloo.Dikke stien en diep gat - 6 km
langs vergaoderplaats en vergaoderpunt


Deze route is onderdeel van de set "Hèn Börger en weerum"-routes.
U loopt via de zuid-es het dorp Grolloo uit. In het dorp komt u langs oude Saksische boerderijen. Aan de zuidkant van het dorp zijn deze gespaard gebleven. In de noordelijke helft van het dorp zijn op een na alle oude boerderijen afgebrand door de twee grote branden. In 1964 is men begonnen met de ruilverkaveling. Grotere percelen grond vervingen de honderden kleine akkertjes en weidegronden. Asfaltwegen verzorgden een gemakkelijkere ontsluiting, vooral voor de gemechaniseerde landbouw. Het natuurlijke beekje (diepje) werd gekanaliseerd en enkele diepe sloten zorgden voor een goede afwatering. Een blik op oude kaarten en de vergelijking met nu kan er voor zorgen dat je toch de rand van de voormalige es kunt onderscheiden in het landschap. Over de zuides loopt de route via het Grolloërholt, een klein bosje waarin een grote steen - in de volksmond "Mallejan", omdat deze steen er kennelijk met een Mallejan heen is gebracht - de plaats markeert waar vroeger de voorganger van de Drentsche Staten vergaderde. Van hieruit naar het bos- en natuurgebied De Moere. Overblijfselen van een voormalig landgoed. Een stukje langs de rand van de es, even door het bos en u komt uit voor de voormalige zandwinning. Door naaktrecreatie en andere verschijnselen is dit gebied onderwerp van vergaderingen. Langs de oostkant loopt u Grolloo weer binnen.Kaant van't schaopelaand - 10 km
deur de wei en langs de hei


Deze route is onderdeel van de set "Hèn Börger en weerum"-routes.
Via de zuid-es van Grolloo, welke aan de westzijde wordt begrensd door het Groller diepje - een van de oorsprongen van de Drentsche Aa, loopt u richting de groenlanden langs het Anderse diep, een van de oorsprongen van de Hunze. U kruist dit stroomdal en wandelt het staatsbos in. Deze bossen zijn ooit aangepland om zandverstuiving tegen te gaan, om hout voor de mijnbouw te leveren en ook voor een stuk werkverschaffing. Na een korte wandeling komt u voor een redelijk groot heideveld. Meestal kunt u hier een kudde schapen aantreffen, welke door hun begrazing de heide moet beschermen. U verlaat het bos weer richting Grolloo. Via het bos- en natuurgebied De Moere (in de route hierboven beschreven en elders op de site) komt u van de oostzijde Grolloo weer binnen.Over de Stroeten - 14 km
langs Koelanden, Stroeten en maodelaand


Deze route is onderdeel van de set "Hèn Börger en weerum"-routes.
De route volgt grotendeels de hiervoor beschreven route. Ter hoogte van het heideveld gaan we echter een stuk richting Borger om vervolgens links af te slaan. Gaan we hier het staatsbos weer in, dan ontdekken we dat men bezig is het heidegebied te vergroten. De openvlaktes in de bossen nemen toe en hiermee ook de variëteit. In het voorjaar het ontluikend groen, in de zomer heerlijk om even uit te rusten in de zon en uit de wind en de herfsttinten zijn fenominaal, terwijl de winter plaatsjes biedt om schitterende kerstkaarten van te maken. Kortom, een route om aan te raden.Hèn Börger en weerum
de essen van Grol en Börger


Zie voor de beschrijving ook de bovenstaande route. De zuid-es van Grolloo en de westelijke es van Borger vormen een belangrijk onderdeel van deze route. We komen Borger binnen vanaf de Westdorperzijde. Lopend ziet u de uitbreiding van Borger op de west-es. Niet geheel onomstreden, deze uitbreiding. Alhoewel het heerlijk rustig wonen is, is de ligging, aan deze zijde van de drukke N34, vaak een voorbeeld van hoe men uitbreidingen liever niet ziet. Gelukkig mag iedereen hierover zijn eigen mening hebben. De route voert u naar het hart van Borger. Via het winkelcentrum naar de Hoofdstraat. Langs de route vindt u in Borger diverse horeca-gelegenheden. Via een ouder gedeelte verlaat u het dorp en over de noord-es gaat het richting de Staatsbossen. U komt langs het Lunsveen. Een kijkje bij dit veen is aan te raden. Een overdekte zitbank nodigt u uit om even te rusten. De weg Borger-Rolde overstekend, vervolgt u de route en deze sluit aan op de hiervoor beschreven.Cuby-route - Through the window of my eyes - 7 km
op zoek naar de steen op een hoek van het Grolloërveen


Deze route is onderdeel van de set "Window of my eyes" en "Broeken-Holmers" routes.
Vanaf het startpunt van de route, de Vredes- of Vrijheidsboom, zien we het borstbeeld van Harry Muskee staan. De route volgt natuurlijk de weg langs het boerderijtje waar de band C+B enige tijd repeteerde. U kunt zich voorstellen dat dit verblijf nogal wat betekende in het anders zo rustige Grolloo. In die tijd werd gesproken van provo's, Beatles en ander langharig tuig. En ondertussen verbleef een band met wereldfaam in hun midden. Vele inwoners beseften dit pas veel later. En nu, nu is "Cuby" onlosmakelijk verbonden aan Grolloo.
De route voert de wandelaar de staatsbossen in. Elk jaargetijde heeft zijn charme. De kleuren rond het diepje, de bosrand en het loofhout veranderen van frisgroen naar donkerrood. Door het bos gaat het naar het Grolloërveen. Hier is een grote veldkei geplaatst met de tekst "Trough the window of my eyes". De plaats waar Harry Muskee inspiratie heeft opgedaan voor het nummer met die titel. Vanaf de steen voert de route terug naar het dorp. Ondertussen kunt u zien hoe nieuwe bospercelen hun best doen deel uit te gaan maken van de bossen rond Grolloo.Broeken, Holmers en venen route - Nieuw natuur en oude vennen - 15 km
langs de oorsprong van de Drentse Aa, 'nieuwe natuur', mooie vennen


Deze route is onderdeel van de set "Window of my eyes" en "Broeken-Holmers" routes.
De route start als de vorige route, maar in het bos slaat de route niet af richting Grolloërveen, maar gaat min of meer rechtdoor naar de Halkenbroek. De Broeken, zoals dit wordt afgekort, zijn ontstaan als weidegebieden voor het vee. Drassige gebieden rond beekjes werden als zodanig gebruikt, omdat hier het gras wou groeien. Hedentendage verhoogt men de waterstand. Het land is te nat om met machines te bewerken. Voor de veehouder is hetniet meer rendabel. Het land verruigd. Van de voormalige graslanden is niet veel meer over. We lopen langs de Broeken naar de Holmers, een soortgelijk gebied, allen veel droger. Hier heeft men getracht de beek zijn oorspronkelijke vorm terug te geven. Een heel mooi uitzicht hierop heeft u van de uitkijktoren.
De route gaat de bossen weer in en voert langs een aantal schitterende vennen. Uiteindelijk komt u op de zuid-es van Grolloo terecht en loopt u het dorp weer in. Echt een route om op een morgen of een middag te wandelen, waarna een bezoekje aan de plaatselijke horeca u duidelijk zal maken dat het goed toeven is in en om Grolloo.Een deugd via Kerkepad en Heugt - 5,5 km


Vijf en een halve kilometer wandelen en dan alle landschappen rond Grolloo zien, dat kan tijdens deze route. De Jeneverbes, de heide, zandruggen, oud cultuurlandschap en dan terug naar het dorp. Dit is een route waarbij je na minder dan een kilometer een stoel zou willen pakken en er heerlijk bij zou willen gaan zitten, genieten van de rust. Wanneer je een fotocamera bij je hebt, kun je je uitleven. In de achtergrondbeschrijvingen vind u o.a. een beschrijving van het Kerkepad, een zandweg die u volgt. Dit is het enige overgebleven deel van een oude route die de inwoners van Amen volgden naar de kerk van Grolloo. Deze route loopt paralel aan het Grolloër- of Amerdiepje, een stroompje, onderdeel van de Drentsche Aa. Het diepje ontspringt even voor Grolloo op de Zuid-es.Tour de Vredenheim - 10 km


Een hoofdzakelijk uit afsfaltweg bestaande route welke u ook langs De Berenkuil leidt en via het gehucht Vredenheim, richting Amen gaat. U loopt op deze wijze voor een deel achter Vredenheim langs. Over De Berenkuil en Vredenheim is in de beschrijvingen wel het een en ander te lezen. De vier oudste boerderijtjes zijn gebouwd door Van Lels, de reder die naast Landgoed De Berenkuil, ook heeft bijgedragen aan de ontginning van Vredenheim. Op de terugweg loopt u door nieuw bos en via een perceel van Het Drents Landschap, weer De Berenkuil in. Het gebied van Het Drents Landschap werd tot ongeveer 1970 gebruikt als zandafgraving. U kunt hier nog steeds een verhoging in het landschap ontdekken. Voor de ontginning van Vredenheim bestond dit hele gebied uit vennen, zandverstuiving en heide. Het was het domein der schapen. Langs het fietspad langs De Berenkuil, aan het begin van de route, ziet u een zandwal lopen. Deze wal was niet aangelegd om het vee binnen te houden, maar om het stuifzand tegen te houden, dat anders de vruchtbare esgronden zou bestuiven.Over oost langs zuid -  16 km


Deze route is eigenlijk een route, waarin delen van eerdere routes worden gecombineerd. U verlaat Grolloo aan de oostzijde en loopt richting Papenvoort. Het Meindersveen is een werkelijk schitterend natuurgebied. Lange tijd particulier bezit en na 2000 overgenomen door SBB. De bungalow van de familie staat nog aan de rand van het veen en dit - betrekkelijk kleine - deel is (voor zover nu bekend) nog in handen van de familie. Via een bosperceel wordt de weg Grolloo-Schoonloo gekruist en lopen we naar een ander zeer fraai veengebied, het Grolloërveen. Staat de heide of de brem in bloei, dan is de natuur overweldigend mooi. Dit uitgestrekte wandelgebied ligt in een storingsvrije zone en is daarom zeer rustig.Grolloo en haar veen - 8,7 km


Wanneer je een route uitzet en deze route mag niet langer dan 10 km zijn, dan zoek je toch een route die interessant is en gelijktijdig de mooie dingen in de omgeving van Grolloo laat zien. Alhoewel er rond Grolloo vele mooie plekjes zijn te vinden, is een route langs het Grolloerveen wel een van de meest logische. In vervlogen tijden werd er turf gestoken in het veen. Tegenwoordig is men bezig met vernatting om het veen tegen uitdrogen te beschermen. Dit is op vele plaatsen in het bos goed te merken. De route loopt via de zuides terug naar het dorp. De route loopt ook door het dorp, op een wijze dat u ook wordt meegenomen naar die zaken die ook interessant voor u kunnen zijn.Heerlijk verwennen langs vele vennen - 14,2 km


Als een uitbreiding van bovenstaande route brengt deze u langs vele vennen. Schitterend gelegen, geven zij een indruk van hoe het vroeger moet zijn geweest. Vroeger is dan meer dan een eeuw geleden, een tijd waarin het gebied tussen Elp en Grolloo er uit zag als bij voorbeeld het veengebied Halkenveen. Dit is een route waarbij het fototoestel niet mag worden vergeten. Mooie landschappen, maar ook dicht bij de grond, waar op steeds meer plaatsen de zonnedauw te zien is. De moeite waard om even door de knieen te gaan.de heugtLangs Elperstroom en Halkenveen -17 km


Met een paar kilometer meer dan bovenstaande route, komt u in een heel ander gebied. De gevolgen van de vernatting zijn heel goed te zien bij de Elperstroom en misschien nog meer in het gebied De Zwatte. Dit zijn echt routes waar goed schoeisel van belang is en dus ook waterdicht schoeisel. Het kan behoorlijk nat zijn op delen van de route. Door de hoge waterstand sterven hele bospercelen af. Daarvoor in de plaats krijg je een heel andere plantengroei. Goed kijken dus en genieten van een fraai landschap en hele mooie doorkijkjes.
 
 ^terugmallejanHoning, Holt en Hoogte 8,4 km

De naam van deze route komt van het feit dat langs deze route veel bijenkorven waren te vinden. Met het overlijden der imker zijn deze verdwenen helaas. Het Holt wijst op het Grollerholt, een voor het Drentse land belangrijke vergaderplaats in voorbijgaande eeuwen. De route vervolgt haar weg via het gebied De Moere een voormalige zandvlakte met alleen heide en zandverstuivingen. Nu is het ingepland en zien we voornamelijk naaldbomen. Een voormalige zandafgraving moet worden omgevormd tot een natuurpark en even verderop vinden we activiteitencentrum Joytime.

 

 


natuurgebeidUtering en Koeland 14 km

De Uteringen is het grondgebied ten westen van de Grolloer zuides en strekt zich uit tot richting Schoonloo-Elp. Langs het Grolloerveen lopen we via het Uteringskamp (dagkampeerterrein) richting Schoonloo. Via de Strubben (een voormalig geriefhout - hakbosje) lopen we naar de Koelanden, het gebeid waar vooral in het verleden het vee van de boeren van Schoonkoo konden grazen. Even later lopen we door een fraai natuurgebied richting Grolloo.

 

 


tweelingenTweelingen en Knollegruun 19,5 km

Vanaf de Ieberenplas loopt de route langs de Zwatte, een veen gebied tussen Schoonloo en Elp. Verderop komen we in een veengebied dat De Tweelingen wordt genoemd. Een mooi uitgestrekt veen gebied dat erg in trek is bij wandelaars. Knollegruun is afkomstig van een vroeger tijden. Achter op Schoonloo zou het knollegruun (blad van de knol - een wortelgewas) zijn bevroren. Een plaatselijke manege is hier ook naar vernoemd.

De route loopt om het dorp Schoonloo, maar voor een verfrissing kan men eenvoudig ewven van de route afwijken.

 

 


Rondje Zuides 5,2 km

Dodshoorn en Utering 7,4 km

Vossenveen en Dodshoorn 11,4 km

Drouwenerveld en Warmenbosch 18,8 km

Holtmaden en Oelmersveld 7,2 km

Holtmaden en Kerkepad 11,8 km

Ieberen en Kerkepad 15,6 km

Ieberen, Elp en Kerkepad 21,0 km

De Lagen Moere 7,4 km

Papen Meinders 14,3 km

Der even oet 8,3 km

Bos, hei, ven en stroomdal 16,7 km

Veen, Broeken en Kamp - Bosrand- en sterrenroute 9, 14 en 18 km